DET FINNS EN ENORM KRAFT I VÅRA VÄRDERINGAR. VI HAR FÅTT DEM GENOM DE
MÄNNISKOR VI MÖTT OCH DEN MILJÖ VI BEFUNNIT OSS I.