• Välkommen till Glada Hudikskolan

  • Bildprojekt på F-6

  • Musik på 7-9

DET FINNS EN ENORM KRAFT I VÅRA VÄRDERINGAR. VI HAR FÅTT DEM GENOM DE
MÄNNISKOR VI MÖTT OCH DEN MILJÖ VI BEFUNNIT OSS I.